BAŞVURUYA AÇIK AKTİF BURS PROGRAMLARI

Başvuru Başlangıç Tarihi: 22 Ağustos 2017
Başvuru Bitiş Tarihi : 30 Eylül 2017 Saat 24:00

Amaç:

Bu programın amacı, ilahiyat ve İslami ilimler fakültelerinde LİSANS DÜZEYİNDE öğrenim gören öğrencilerin mesleki hedeflerini gerçekleştirmelerine ve ilimde ruhsat sahibi bir zümrenin yetişmesine maddi-manevi destek olmaktır.
Kapsam:

 • TDV öğrenci yurtlarının bulunduğu ve aşağıda isimleri belirtilen illerde İlahiyat ve İslami İlimler Fakültelerinin birinci öğretiminde hazırlık veya 1. Sınıflarda öğrenim gören kız ve/veya erkek öğrenciler alınacaktır. Program kapsamındaki iller ve TDV yurtları:
 1. AĞRI _______________(Erkek)
 2. ANKARA _______________(Kız ve Erkek)
 3. ANTALYA_______________(Kız)
 4. BİNGÖL_______________(Kız ve Erkek)
 5. BİTLİS_______________(Kız ve Erkek)
 6. BURDUR_______________(Kız ve Erkek)
 7. BURSA_______________(Erkek)
 8. DİYARBAKIR _______________(Erkek)
 9. ELAZIĞ_______________(Erkek)
 10. ERZURUM_______________(Kız ve Erkek)
 11. GAZİANTEP_______________(Kız ve Erkek)
 12. ISPARTA_______________(Kız ve Erkek)
 13. İSTANBUL_______________(Erkek)
 14. KASTAMONU_______________(Kız)
 15. KAYSERİ_______________(Kız ve Erkek)
 16. KONYA_______________(Erkek)
 17. KÜTAHYA_______________(Kız)
 18. SAKARYA_______________(Kız)
 19. SİİRT_______________(Kız ve Erkek)
 20. VAN_______________(Kız ve Erkek)

Bu programa Türkiye Diyanet Vakfınca sınırlı sayıda ve mülakat yöntemiyle öğrenci alınarak, müftülükler ve ilahiyat fakülteleriyle işbirliği içinde akademik ve kültürel faaliyetler düzenlenecektir.

 • Program, asgari 7 uygun adayın bulunduğu illerde başlatılacaktır.
 • Programa alınan öğrencilerin Vakıfça belirlenecek yurt veya iyilik evinde barınması ve akademik, kültürel-mesleki ders ve faaliyetlere katılımı, bu derslerde başarılı olması gerekmektedir.

Bursluluğa Kabul Şartları:

 • T.C. vatandaşı olmak.
 • 22 yaşından gün almamış olmak.
 • İlahiyat/İslami ilimler fakültesinde öğrenim görüyor olmak.
 • Birinci öğretimde öğrenim görüyor olmak.
 • Hazırlık veya birinci sınıfta öğrenim görüyor olmak.
 • Herhangi bir disiplin cezası almamış olmak.
 • Herhangi bir siyasi kuruluşa üye olmamak.

Burs Programı Kapsamında Sağlanacak İmkanlar:

 • Barınma Bursu,
 • 9 ay boyunca (Ekim-Haziran) aylık burs desteği,
 • Sosyal, kültürel ve akademik faaliyet desteği.

(OKUDUM KABUL EDİYORUM) TDV İLAHİYAT AKADEMİ BURS BAŞVURUSU İÇİN TIKLAYINIZ.

Başvuru Başlangıç Tarihi: 22 Ağustos 2017
Başvuru Bitiş Tarihi : 30 Eylül 2017 Saat 24:00

Amaç:

Bu programın amacı, başta eğitim, tıp, mühendislik, mimarlık ve hukuk fakültelerinde öğrenim gören LİSANS DÜZEYİNDEKİ başarılı öğrencilerin mesleki hedeflerini gerçekleştirmelerine ve ilimde ruhsat sahibi bir zümrenin yetişmesine maddi-manevi destek olmaktır.

Kapsam:

 • Aşağıda isimleri belirtilen illerdeki TDV Yurtlarında barınan,
 • Başta eğitim, tıp, mühendislik, mimarlık, hukuk fakültelerinin birinci öğretiminde öğrenim gören,
 • Hazırlık veya 1. Sınıflarda öğrenim gören,
 • Kız ve/veya erkek öğrenciler.

Program kapsamındaki TDV yurtları:

Kız Öğrenciler İçin;

-TDV ANTALYA YURDU
-TDV ANKARA YURDU
-TDV BURDUR YURDU
-TDV GAZİANTEP YURDU
-TDV ISPARTA YURDU
-TDV KASTAMONU YURDU
-TDV KAYSERİ YURDU
-TDV KÜTAHYA YURDU
-TDV MUĞLA YURDU
-TDV SAKARYA YURDU
-TDV SİİRT YURDU

Erkek Öğrenciler İçin;

-TDV ANKARA ALTINDAĞ YURDU
-TDV ANKARA İNCESU YURDU
-TDV BURDUR YURDU
-TDV BURSA ÖĞRENCİ YURDU
-TDV ERZURUM YURDU
-TDV ISPARTA YURDU
-TDV İSTANBUL YURDU
-TDV KONYA YURDU
-TDV KAYSERİ KONUK EVİ

Bursluluğa Kabul Şartları:

 • T.C. vatandaşı olmak.
 • 22 yaşından gün almamış olmak.
 • Birinci öğretimde öğrenim görüyor olmak.
 • Mülakat neticesinde programın açılması için gereken 7-20 öğrenci sayısının bulunması.
 • Hazırlık veya birinci sınıfta öğrenim görüyor olmak.
 • Herhangi bir disiplin cezası almamış olmak.
 • Herhangi bir siyasi kuruluşa üye olmamak.

Burs Programı Kapsamında Sağlanacak İmkanlar:

 • Barınma Bursu,
 • 9 ay boyunca (Ekim-Haziran) aylık burs desteği,
 • Sosyal, kültürel ve akademik faaliyet desteği.

OKUDUM KABUL EDİYORUM) TDV ÖZEL DESTEK AKADEMİ BURS BAŞVURUSU İÇİN TIKLAYINIZ.

Başvuru Başlangıç Tarihi: 22 Ağustos 2017
Başvuru Bitiş Tarihi: 30 Eylül 2017 Saat 24:00

Başvuru ve Kabul Şartları:

 • İlahiyat alanında ve Tezli Programlarda LİSANSÜSTÜ öğrenim görüyor olmak.
 • TDV il eğitim koordinatörlüklerinin bulunduğu illerde (İstanbul,  Ankara,  Bursa,  Konya, Kayseri) öğrenim görüyor olmak.
 • Mülakatta başarılı olmak.
 • 2017 akademik yılı itibariyle eğitime başlamış olmak.
 • Herhangi bir işte çalışmıyor olmak.
 • T.C. vatandaşı olmak.
 • Yüksek lisans için 26, doktora için 31 yaşından gün almamış olmak.
 • Bir önceki öğrenimini iyi dereceyle (%70) tamamlamış olmak.
 • Herhangi bir disiplin cezası almamış olmak.
 • Herhangi bir siyasi kuruluşa (parti, dernek, vakıf vb.) üyeliği olmamak.

Burs Kapsamında Verilecek Destekler:

 • Barınma bursu (yurt desteği verilen öğrencilerin nakdi burslarından %30 oranında kesinti yapılır)
 • 12 ay boyunca Yüksek Lisans için aylık 750 TL, Doktora için aylık 1000 TL burs desteği.
 • Sosyal ve kültürel faaliyet desteği.

(OKUDUM KABUL EDİYORUM) TDV LİSANSÜSTÜ İLAHİYAT AKADEMİ BURS BAŞVURUSU İÇİN TIKLAYINIZ.

Başvuru Başlangıç Tarihi: 23 Ağustos 2017
Başvuru Bitiş Tarihi: 30 Eylül 2017 Saat 24:00

Uluslararası Lisansüstü Burs Programı Destek Şartları

 • Türkiye dışında Sürekli ikamet ettiği ülkenin Vatandaşı olmak veya oturum iznine sahip olmak,
 • Türkiye’de öğrenim görmesine engel bir sağlık sorunu olmamak,
 • Türkiye’deki bir üniversiteden Yüksek Lisans veya Doktora programına kabul edilmiş olmak.
 • Başvurunun yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibariyle, yüksek lisans programı için 30, Doktora programı için 35 yaşından gün almamış olmak,
 • Öğrenimine 2 yıldan fazla ara vermemiş olmak,
 • Önceki öğrenimleri süresince disiplin cezası almamış ve hüküm giymemiş olmak,
 • Daha önce Vakfımız burslusu olarak herhangi bir öğretim kademesinde öğrenim görmekte iken Vakfımız bursluluğundan çıkarılmamış veya Vakıfça geçerli sayılan bir mazeret haricinde, kendi isteği ile bursluluktan çıkmamış olmak,
 • Eğitimini Türkiye’de tamamlamış öğrenciler için ALES, YDS v.b. ÖSYM tarafından düzenlenen sınavlara girmiş olmak.

(UİP) Mezunları Lisansüstü Burs Programı Destek Şartları

 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmayan adaylar ile 4112 sayılı kanun (doğumla Türk vatandaşlığını kazanmış olup da, sonradan Bakanlar Kurulu’ndan çıkma izni almak suretiyle yabancı bir devlet vatandaşlığına geçen kişiler) gereğince Türk vatandaşlığından çıkmış olmak,
 • Türkiye’de öğrenim görmesine engel bir sağlık sorunu olmamak,
 • Türkiye’deki bir üniversiteden Yüksek Lisans veya Doktora programına kabul edilmiş olmak.
 • Öğrenimine 2 yıldan fazla ara vermemiş olmak,
 • Önceki öğrenimleri süresince disiplin cezası almamış ve hüküm giymemiş olmak,
 • Daha önce Vakfımız burslusu olarak herhangi bir öğretim kademesinde öğrenim görmekte iken Vakfımız bursluluğundan çıkarılmamış veya Vakıfça geçerli sayılan bir mazeret haricinde, kendi isteği ile bursluluktan çıkmamış olmak,
 • Eğitimini Türkiye’de tamamlamış öğrenciler için ALES, YDS v.b. ÖSYM tarafından düzenlenen sınavlara girmiş olmak.

(OKUDUM KABUL EDİYORUM) TDV ULUSLARARASI LİSANSÜSTÜ BURS BAŞVURUSU İÇİN TIKLAYINIZ.

Başvuru Başlangıç Tarihi: 06 Eylül 2017
Başvuru Bitiş Tarihi: 30 Eylül 2017 Saat 00:00

Kapsam:

 • Bu Programa “UİHL Programı” ile “Somali Eğitim Projesi” kapsamında Türkiye’ de ortaöğrenimde eğitim görüp mezun olan ve eğitim, tıp, sağlık bilimleri, mühendislik , mimarlık, hukuk ve ilahiyat fakültelerinde lisans eğitim alan öğrenciler başvurabilir. Öğrenciler barınma veya burs desteğinin sadece birinden faydalanabilir.Barınma desteği verilen  öğrencilerin barınma desteği  mücbir hallerde burs desteğine çevrilebilir.
 • Barınma Desteği Kabul Şartları:
  • TDV yurtlarında veya TDV Öğrenci İyilik Evlerinde barınıyor olmak.
  • Hazırlık sınıfı öğrencileri için hazırlıkta kalmamış olmak.
  • Ara sınıfta genel not ortalaması (GANO) 2,00’dan düşük olmamak.
  • Ara sınıfta öğrenim gören öğrencilerden alttan en fazla 3 dersi olmak
  • Her hangi bir sebeple okuldan uzaklaştırma cezası almamış olmak veya okulla ilişiği kesilmemiş olmak.
  • Devamsızlık nedeniyle herhangi bir dersten başarısız olmamak.
  • Başka bir TDV burs programı veya Türkiye Bursları (YTB) kapsamında burs almıyor olmak.
  • Herhangi bir disiplin cezası almamış olmak.
 • Burs Desteği Kabul Şartları:
  • TDV il eğitim  koordinatörlüklerinin  bulunduğu  illerde  (İstanbul, Ankara,  Bursa,  Konya, Kayseri) üniversite eğitimi alıyor olmak.
  • Hazırlık sınıfı öğrencileri için hazırlıkta kalmamış olmak.
  • Ara sınıfta genel not ortalaması (GANO) 2,00’dan düşük olmamak.
  • Ara sınıfta öğrenim gören öğrencilerden alttan en fazla 3 dersi olmak.
  • Her hangi  bir  sebeple  okuldan  uzaklaştırma  cezası  almamış  olmak  veya  okulla  ilişiği kesilmemiş olmak.
  • Devamsızlık nedeniyle herhangi bir dersten başarısız olmamak.
  • Başka bir TDV burs programı veya Türkiye Bursları (YTB) kapsamında burs almıyor olmak.
  • Herhangi bir disiplin cezası almamış olmak.
  • Bu kapsamda  12 ay boyunca aylık 300 TL burs desteği verilecektir.

(OKUDUM KABUL EDİYORUM) UİHL MEZUN DESTEK BAŞVURUSU İÇİN TIKLAYINIZ.